BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

  • 06 Czerwiec 2021
  • Wydarzenia
  • 7CM SZKOŁA

Miło nam poinformować, że spełniamy wszystkie warunki jakościowe jako placówka szkoleniowa i 7cm Szkoła Projektowania Konstrukcji i Technik Krawieckich w Poznaniu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Przedsiębiorstwa mikro, małe oraz średnie mogą skorzystać z dofinansowania na wybrane usługi, które zamieszczone zostały w Bazie Usług Rozwojowych. Dotacje udzielane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieczę nad nimi sprawują Urzędy Marszałkowskie, a dokładniej Instytucje Zarządzające RPO.

RPO realizuje projekty z zakresu Podmiotowych Systemów Finansowania. Są to określone schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mają za zadanie wspierać rozwój pracowników oraz przedsiębiorców. Bazują na podejściu popytowym - właściciele firm samodzielnie wybierają usługi rozwojowe, które powinny otrzymać finansowanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami działalności gospodarczej.

Podmiotowe Systemy Finansowania - najważniejsze założenia

Wspomniane podejście popytowe realizowane jest na poziomie krajowym i koncentruje się na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości usług, a także regionalnym - związanym z dystrybucją środków EFS i wsparciem rozwoju kadr. PSF funkcjonują w 14 województwach. Zakłada wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy oczekują szybkiego dofinansowania do samodzielnie wybranych usług rozwojowych. PSF jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych. To właśnie w niej znajdują się oferty, z których mogą skorzystać właściciele firm.

Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania

Podmiotowe Systemy Dofinansowania udzielają wsparcia za poziomie:

- 80% dla mikroprzedsiębiorstw,
- 70% dla małych przedsiębiorstw,
- 50% dla średnich przedsiębiorstw.

Wysokość dotacji może ulec zwiększeniu w przypadku wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji, objęcia wsparciem osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz pracowników w wieku 50 lat i więcej, a także reprezentowania branż strategicznych dla regionu oraz podmiotów o największym potencjale rozwojowym.

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów to ponad 15 mln złotych. Maksymalne dofinansowanie udziału jednego pracownika w usłudze wynosi 6 250,00 zł netto (z wkładem własnym przedsiębiorstwa). Program potrwa do 31.03.2023 r.

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych (BUR)  to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi rozwojowe i szkoleniowe. Pozwala ona  rozwijać kompetencje, zdobywać nowe  umiejętności, tak  aby lepiej realizować swoje cele edukacyjne.

Jesteś przedsiębiorcą lub chcesz się rozwijać jak osoba indywidualna? Szukasz sposobu na podniesienie kwalifikacji swoich lub  pracowników? Pracujesz lub szukasz pracy i chcesz zdobyć nowe umiejętności, dodatkowe uprawnienia, rozwijać się? Baza Usług Rozwojowych jest dla Ciebie.

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych zakłada możliwość  swobodnego wyboru podmiotu, z którym przedsiębiorcy i ich pracownicy  podniosą swoje  kwalifikacje. Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce z szerokim wyborem  filtrów oraz wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania i prezentacji usługi, każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Zawarty w Bazie Usług Rozwojowych  system oceny usług rozwojowych, daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub dostawcy usług dla innych użytkowników. BUR to także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby użytkowników.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych osoba indywidualna mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF)

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf.

Obecnie szkoła ma opublikowane kursy zarówno indywidualne jak i grupowe.Będą one cyklicznie umieszczane i aktualizowane. możemy stworzyć również kurs dedykowany dla Ciebie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z: biuro@szkola7cm.pl.

Obecnie opublikowane kursy to:

1.ROCZNY KURS KONSTRUKCJI ODZIEŻY SEM I, II (OD PODSTAW)

 https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=23774&uslugaId=1065495

2.KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ KRAWIEC – 753105 MOD.03. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=23774&uslugaId=1065703

3.Intensywny Kurs Kroju i Szycia

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=23774&uslugaId=1023075

4.Intensywny Kurs Szycia Dla Zaawansowanych

 

5.INDYWIDUALNY - Kurs konstrukcji SPODNI DAMSKICH - PRO

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=23774&uslugaId=1069979

6.INDYWIDUALNY - Kurs konstrukcji BLUZKI DAMSKIEJ- PRO

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=23774&uslugaId=1069994

7.INDYWIDUALNY - Kurs konstrukcji ŻAKIETU DAMSKIEGO - PRO

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=23774&uslugaId=1069971

Zapraszamy na stronę BUR i do korzystania z naszych ofert kursów.

Zespół 7cm