7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich