ZNAK JAKOŚCI TQLS QUALITY ALLIANCE

  • 19 Luty 2024
  • OGŁOSZENIA
  • Monika Bogdańska

Znak jakości stanowi potwierdzenie faktu, że instytucja, która go posiada działa zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami i normami przyjętymi w branży.Pozwala również na realizację usług dofinansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem BAZY USŁUG ROZWOJWYCH.