7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich - Szkoła 7cm